40 de persoane adulte cu dizabilități vor locui în patru locuințe din Sălicea: vor fi sprijiniți să ducă o viață independentă și să se integreze în comunitate

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj vrea să construiască patru locuințe în Sălicea, comuna Ciurila unde ar urma să locuiască 40 de persoane cu dizabilități. Scopul acestui proiect este să îi ajute pe beneficiari să ducă o viață independentă și să se integreze în comunitate.

„Se intenționează ca prin acest proiect să se realizeze o îmbunătățire a condițiilor de trai ale beneficierilor, o îmbunătățire a stării lor de sănătate și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă. De asemenea, se intenționează o creștere a gradului de implicare în activități lucrative în rândul beneficiarilor și creșterea gradului de incluziune socială a acestora”, menționează DGASPC Cluj.

Proiectul se adresează persoanelor cu handicap instituționalizate în cadrul DGASPC Cluj și propune îmbunătățirea nivelului de îngrijire și asistență prin crearea unor condiții de viață corespunzătoare adaptate necesităților lor specifice, respectiv prin dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viața independentă și integrarea în comunitate, apropiate de mediul familial. 

Astfel, proiectul presupune construirea a patru locuințe protejate a câte 10 locuri fiecare, pe raza localității Sălicea. Locuințele protejate asigură găzduirea pe perioadă determinată/nedeterminată a persoanelor adulte cu dizabilități. Locuințele protejate vor fi amplasate în comunitate pentru a permite accesul beneficiarilor la toate resursele comunității: sănătate, educație, muncă, cultură, petrecerea timpului liber, creându-se astfel toate premisele ca persoanele adulte cu dizabilități să fie parte integrantă a acesteia.  

În cadrul locuințelor protejate se va asigura beneficiarilor suportul necesar pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice și se învățare a unor deprinderi de auto gospodărire în scopul integrării lor socio-profesionale.  

Beneficiarii vor fi încurajați să se implice în viața comunității și vor fi sprijiniți să își mențină sau să își dezvolte abilitățile pentru o viață socială activă în scopul revenirii în familie și în comunitate sau al construirii unei noi vieți independente.  

Numărul persoanelor adulte cu dizabilități este în creștere

Conform bazei de date a DGASPC Cluj,  la nivelul județului Cluj, în data de 30.09.2020 existau 26.200 adulți cu dizabilități neinstituționalizați și 343 adulți cu dizabilități instituționalizați, ceea ce reprezintă ca pondere 3,37% din totalul persoanelor cu dizabilități din România. 

Din datele statistice se constată o creștere a numărului persoanelor adulte cu dizabilități, încadrate în gradul accentuat și grav, ceea ce se traduce în fapt într-o deteriorare a stării de sănătate, care are ca urmare pierderea autonomiei, unul din motivele care determină instituționalizarea în proporție semnificativă. 

În prezent, D.G.A.S.P.C. Cluj înregistrează 169 cereri de internare într-un centru de îngrijire şi asistenţă din partea persoanelor adulte cu dizabilități/reprezentanţilor legali/familiilor acestora, care se confruntă cu probleme medicale și sociale. O parte semnificativă din aceștia prin participarea la activitățile centrului respiro ar putea evita instituționalizarea pe termen lung cu beneficii multiple pe termen scurt, mediu și lung. 

Familiile, aparţinătorii care se confruntă cu probleme asociate dizabilității, nemaiputându-şi îndeplini activităţile cotidiene obişnuite ajung într-o stare de dependenţă, marginalizare, își pierd autonomia şi au nevoie de sprijinul celor din jur. Aceste fapte au consecinţe multiple şi complexe: 

În plan familial, adeseori familiile şi aparţinătorii se confruntă cu sindromul de burnout și se află în imposibilitatea de a acorda o îngrijire care să corespundă nevoilor specifice dizabilităţii. 

Acest proiect este extrem de important pentru adulții cu dizabilități deoarece astfel de centre nu prea există în România. Dacă pentru copii mai sunt soluții, pentru adulți opțiunile sunt limitate iar aceștia ajung cel mai adesea să fie dependenți de familie. 

Planul Urbanistic Zonal pentru acest proiect urmează să fie discutat în cadrul ședinței Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Cluj.

 

Adauga comentariu