Un nou ansamblu cu șapte imobile în cartierul Bună Ziua

Un nou ansamblu imobiliar ce ar include șapte case ar urma să fie realizat în zona străzii Trifoiului, proiect ce se află în prezent în dezbatere publică, urmând să ajungă pe masa consilierilor locali spre aprobare. Astfel, pe o parcelă de aproape 3.000 mp este propusă realizarea a șapte noi construcții, case cu etaj și mansardă, fiind vorba despre case cuplate.

Este vorba despre un Plan Urbanistic Zonal de parcelare și construire locuințe familiale pe un teren de 2.977 metri pătrați de pe frontul estic al străzii Trifoiului. Terenul este încadrat din punct de vedere urbanistic în UTR Liu - Locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe un parcelar de tip urban.

Prin PUZ se stabilesc reglementări în concordanță cu prevederile legislației în vigoare în ceea ce privește regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.), procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise.

Astfel, potrivit reglementărilor urbanistice în vigoare, procentul de ocupare a terenului (POT) este de maxim 35% iar coeficientul de utilizare a terenului (CUT) maxim 0,9, în timp ce înălțimea maximă admisă a viitoarelor case este de S+P+E+M sau etaj retras în loc de mansardă, adică maxim 12 m la coamă.

Funcțiunea predominantă: locuințe individuale (unifamiliale), locuințe semicolective (familiale) cu maximum două unități locative pe parcelă. Regimul de construire este izolat/cuplat, iar înălțimea maximă admisă este de trei nivele supraterane: (S)+P+E+M/ (S)+P+E+R.

Perioada de valabilitate a studiului de urbanism este propusă pentru un termen de 5 ani. 

Pe parcela de aproape 3.000 mp se propune practic ridicarea a șapte case cu etaj și mansardă, fiind vorba despre case cuplate. Accesul la viitoarele locuințe se va face din strada Trifoiului pe o alee carosabilă privată, închisă circulației publice, cu lățime variabilă 3,5-7,5 m cu circulație carosabilă cu dublu sens, trotuar pe o singură parte și o zonă de protecție către gardul vecin deja construit.

Staționarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei, iar la nivel de ansamblu vor exista 14 locuri de parcare la subsol și 2 locuri de parcare la sol. 

„Locuințele vor fi amplasate la distanță unele de celelalte și vor fi accesibile prin intermediul aleii carosabile propuse, vor beneficia de spații verzi amenajate în cadrul parcelelor propuse și vor avea o arhitectură modernă, cu acoperișuri de tip terasă sau șarpantă.

Parcelele propuse vor dispune de o platformă comună îngropată destinată colectării selective a deşeurilor menajere, cu acces facil din spaţiul public”, se arată în proiect.

De altfel, ar fi vorba despre un prim proiect imobiliar privat care propune o platformă de colectare selectivă/punct gospodăresc îngropat de colectare a deșeurilor menajere.

Spațiile verzi vor ocupa circa 1.000 mp din întreaga parcelă. Construcțiile vor fi realizate cu retragere de minim 5 m față de strada Trifoiului. Pe parcelă sunt prevăzute 14 locuri de parcare la subsol și 2 la sol.

Proiectul a obținut avizul Comisiei de Urbanism în decembrie 2019, când a avut loc și dezbaterea publică pe acest subiect. 

Conform documentației oficiale, cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției, iar cei 5 proprietari ai parcelelor învecinate au fost notificați. Cu acest prilej, unele dintre părțile interesate au înaintat observații și solicitări privind respectarea distanței dintre clădiri și a regimului de înălțime, adică cele mai frecvente aspecte ce sunt adesea încălcate.

Acum proiectul se află în dezbatere publică până în 29 mai.

 

Adauga comentariu