Tișe vrea să își spele imaginea? Nu mai vrea să își înlăture „dușmanii” de la conducerea societăților din subordine

După ce anul trecut, a fost aprobată o Hotărâre de Consiliu Județean Cluj prin care se dorea achiziționarea unor servicii de evaluare și auditare a trei societăți comerciale aflate în subordinea Consiliului Județean, acum conducerea județului renunță la această achiziție. În acest context, reamintim că de ani buni există un conflict permanent între Alin Tișe, președintele forului județean și David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca.

Prin Hotărârea Consiliului Județean de anul trecut s-a aprobat achiziționarea de servicii de evaluare/auditare a aplicării mecanismelor de guvernanță corporativă la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, respectiv la: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A., societatea Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A. și societatea Univest T S.A., pentru perioada 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2019, cu formularea de propuneri de eficientizare a activităţii întreprinderii publice (unde este cazul) și pentru dezvoltarea de noi mecanisme de guvernanţă corporativă.

Potrivit hotărârii respective, serviciile menționate mai sus se referă la evaluarea/auditarea:

a) sistemul de administrare şi control din cadrul întreprinderilor publice în cauză;

b) raporturilor dintre autoritatea publică tutelară şi organele întreprinderilor publice în cauză;

c) raporturile dintre consiliile de administraţie și directori;

d) activităților în domeniile: financiar, economic, juridic, managementul resurselor umane, precum și a obiectivelor de investiții (ex..: pista decolare-aterizare 2100 m, platformele APRON) și a programelor de dezvoltare;

e) respectării principiilor de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea întreprinderilor publice în cauză.

În ședința Consiliului Județean Cluj din data de 30.09.2019 a fost prezentată o informare prin care s-a arătat rezultatul studiului de piață efectuat pentru realizarea serviciilor mai sus menționate, în urma căruia au rezultat următoarele prețuri estimate, calculate ca medie a ofertelor primite: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A. – 336.579 euro fără TVA; societatea Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A. – 306.667 euro fără TVA; societatea Univest T S.A. – 263.333 euro fără TVA. Totaul este de 906.579 euro fără TVA (1.078.829 euro cu TVA).

“Concluzia dezbaterilor din cadrul ședinței Consiliului Județean Cluj din data de 30.09.2019 a fost de a nu continua procedurile de achiziție a acestor servicii, ci de a găsi soluții care să permită stabilirea unui mod de lucru cu aceste întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean”, se arată într-o hotărâre care va fi discutată în ședința de Consiliu Județean de vineri.

În acest context, se impune abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj de anul trecut.

Adauga comentariu