Primăria pregătește anularea penalităților în cazul restanțierilor la plata taxelor

Administrația locală ia în calcul anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie inclusiv, datorate bugetului local și aprobarea procedurii de anulare a acestora. În aces sens a fost inițiată procedura de consultare publică la proiectul privind acordarea facilității fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie inclusiv și stabilirea procedurii de anulare.

Consultarea publică este deschisă până în data de 7 iulie pentru proiectul de hotărâre.

Scopul promovării acestei hotărâri este „determinat de stimularea conformării contribuabililor la plata obligațiilor fiscale, revitalizarea și evitarea deschiderii procedurii insolvenței, în special a contribuabililor afectați de criza coronavirusului, maximizarea încasărilor bugetare și diminuarea arieratelor”, se arată în Referatul de aprobare publicat pe site-ul instituției.

Potrivit raportului de specialitate al proiectului de HCL, procedura de anulare a accesoriilor aferente restanțelor datorate bugetului local se aplică pentru toate categoriile de debitori: persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau care exercită profesii libere. 

Proiectul aflat în dezbatere poate fi consultat aici. 

 

Adauga comentariu