Partidul Ecologist Român Cluj solicită oprirea defrișărilor masive din județ

Partidul Ecologist Român (PER) Cluj cere autorităților locale și centrale efectuarea unor controale referitoare la activitatea din ultimii 15 ani a instituțiilor abilitate să oprească defrișările masive din județul Cluj. Solicitarea vine în contextul în care presa locală a semnalat recent situația defrișărilor masive de pe Valea Drăganului.

Vă prezentăm mai jos petiția integrală transmisă de PER Cluj către instituțiile din județ și de la nivel național:

                                            În atenția:

Ø  Domnului Prim-ministru al României, Ludovic Orban

Ø  Domnului Ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe

Ø  Domnului Director al Direcției Silvice Cluj, Oros Dorel Nicolae

Ø  Domnului Inspector- șef al Gărzii Forestiere Cluj, ing. Istrate Ștețco

Ø  Domnului Prefect al județului Cluj, Mircea Abrudean

Având în vedere cazul defrișărilor masive din Zona Valea Drăganului prezentat recent în presă (a se vedea link-urile din cuprinsul e-mail-ului),

             Subscrisa, Organizația Județeană Cluj a Partidului Ecologist Român, formulez prezenta

                                                                     CERERE

prin care, în temeiul prevederilor Ordonanței nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, și ale art. 249, 252 și 254 din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ vă solicităm:

1.       să ne comunicați mai multe informații cu privire la starea de fapt prezentată în presă, printre care:

·         dacă este adevărat că situația s-a petrecut pe raza județului Cluj sau nu;

·         dacă ați întreprins măsuri de control asupra situației și care sunt concluziile;

·         ce măsuri au fost luate pentru oprirea acestor tăieri masive de arbori?  

2.       efectuarea unor controale tematice, cu termene clar stabilite, cu privire la activitatea desfășurată în ultimii 15 ani (până în prezent) de către  RNP Romsilva (Ocoalelor Silvice Huedin, Turda și Beliș) și Garda Forestieră,  de prevenire și sancționare a tăierilor ilegale de arbori, cu precădere în zonele: Beliș, Valea Drăganului, Măguri-Răcătău, Băișoara, Mărișel, Valea Ierii.

Cu privire la zonele mai sus amintite, de-a lungul timpului, cetățenii au constatat, iar presa a arătat  faptul că despăduririle au fost masive. În plus, cel puțin în ultimii 15 ani, nu s-au dispus controale complexe, riguroase și profunde cu privire la aceste defrișări.

Garda forestieră a constatat o serie de nerespectări ale prevederilor legale. Care este rolul și rostul RNP Romsilva, din moment ce nu s-au luat măsuri efective de oprire a fenomenului?! Cauza pentru care nu s-au luat măsuri de oprire a fenomenului se referă la numirile politice de la nivelul conducerii Romsilva.

Defrișările ilegale se produc de mai mult timp, însă dorim să vă aducem problema în atenție încă de la începutul mandatului dumneavoastră de prefect al județului Cluj, pentru a vă oferi ocazia să puneți capăt acestui fenomen dăunător pentru mediul înconjurător.

De asemenea, problema este de actualitate prin prisma faptului că brazii sunt tăiați în perioada Crăciunului pentru a fi folosiți sau comercializați în scop decorativ.

În calitate de prefect, aveți responsabilitatea protejării drepturilor cetățenilor și aveți obligația de a afla adevărul în privința despăduririlor din județul Cluj, desfășurate de atâta timp sub ochii oamenilor politici. Pentru a nu vă începe mandatul cu o pată asupra cinstei și onoarei dumneavostră și asupra prestigiului instituției pe care o conduceți, în caliatate de tânăr înalt funcționar public, vă solicităm să dați curs prezentei cereri și să luați măsuri de protejare a mediului înconjurător și a drepturilor cetățenilor județului Cluj.

Partidul Ecologist Român – Organizația Județeană Cluj dorește trezirea conștiinței atât în cetățenii din județul Cluj, cât și a instituțiilor, aplicarea legii în mod riguros, un tratament nediscriminator din partea autorităților față de cetățeni, transparență, ca autoritățile și instituțiile publice să funcționeze în Lumină și în Adevăr.

De asemenea, Partidul Ecologist Român – Organizația Teritorială Cluj dorește ca Municipiul Cluj-Napoca să fie curat, civilizat, evoluat, oxigenat, aerisit, verde.

Adauga comentariu