Lucrările la Secția Pediatrie 2, majorate din pix de către Consiliul Județean Cluj cu aproape 900.000 de lei

La Cluj se creează o nouă practică, mărirea valorii contractelor de lucrări astfel încât să fie atrași costructorii. După ce Primăria a majorat din pix valoarea lucrărilor pentru strada Tipografiei după patru licitații anulate la care nu s-a prezentat nimeni, acum vinde rândul Consiliului Județean se majoreze cu aproape 900.000 de lei lucrările la Secția de Pediatrie II, un proiect realizat din fonduri europene. Pentru acest proiect au fost organizate două licitații la care nu s-a prezentat nimeni, astfel că s-a luat decizia să fie actualizată valoare contractului.

”Pe parcursul implementării proiectului Beneficiarul a întreprins multiple demersuri în vederea atribuirii contractului pentru Servicii de proiectare (elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic, detalii de execuție), asistență tehnică din partea proiectantului și executie lucrari. Au fost organizate două licitații, nu a fost depusă nicio ofertă și nu s-a interesat niciun ofertant de procedură, astfel că procedura a fost anulată”, se menționează în referatul de aprobare.

Ținând cont de aceste aspecte, Consiliul Județean Cluj a solicitat prin adresa nr. 45.883 / 19.12.2019, Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca actualizarea devizului investiției. În luna februarie 2020 proiectantul, SC.TRIMPEX GLORIA SRL, a actualizat devizul general, rezultând o valoare suplimentară de 898.805,51 inclusiv TVA, față de cea existentă și aprobată în acest moment.

898.000 de lei, suportați din bugetul Consiliului Județean

Fiind un proiect european, sumele elgibile pentru acest proiect au fost deja stabilite, astfel că sumele de bani supliemntare vor fi suportate de către beneficiar.

În contractul de finanțare nr. 3210/15.10.2018 Anexa 1 - Condiții specifice, la art. 8, alin. (6) se stipulează: ”Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv prin contribuţia proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, şi documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri”.

Valoarea proiectului a crescut astfel la 3.217.317,93 lei dintre care contribuția Consiliului Județean este de 1.825.758,30 lei. 

Dacă această practică devine un obicei, firmele ar putea încuraja astfel de situații astfel încât să obțină mai mulți bani din contractele derulate cu autoritățile locale.

Solicitarea de suplimentare cu suma de 898.805,51 lei inclusiv TVA, rezultată în urma actualizării devizului general în luna februarie 2020, urmează a fi suportată din bugetul Județului Cluj, doar după atribuirea contractului de lucrări, pe perioada de desfășurare a lucrărilor de 24 de luni (investiție multianuală), respectiv în anii 2021 și 2022.

 

 

Citește și:

Nimeni nu vrea sa repare strada Tipografiei. După patru licitații ratate, Primăria crește din pix valoarea lucrărilor

 

 


 

Adauga comentariu