În loc să sancționeze proprietarii garajelor cu murături, Poliția Locală face business în Centru, cu amenzi inutile în parbrize

Hotărârea de Consiliu Local 25/2010, aflată în vigoare în prezent, care reglementează închirierea parcărilor, garajelor și copertinelor aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, interzice folosirea garajelor pentru depozitarea de deșeuri și murături, cei care nu utilizează garajele pentru scopul pentru care acestea au fost create, gararea mașinii, pierzând, conform regulamentului, dreptul de a folosi garajul transformat în cămară de murături.

Poliția Locală, abilitată să aplice regulamentele locale în materie de parcări, în loc să umble prin cartiere să constate încălcarea HCL 25/2010 și să elibereze garajele ocupate abuziv cu borcane de murături (pentru ca Primăria să le poată redistribui celor care au nevoie de un loc de parcare pentru mașină), preferă să facă business în Centru, unde amenzile zboară fără număr în parbrizele șoferilor care parchează neregulamentar, fiindcă regulamentar nu au unde. Amenzile date în Centru sunt inutile pentru că nu îi disciplinează pe șoferi, cei grăbiți fiind obligați să parcheze unde găsesc loc, nu rezolvă nici problema traficului, nici cea a parcărilor. Aceste sancțiuni sunt utile doar pentru colectarea banilor la bugetul local, un buget care mai apoi se risipește pe diverse proiecte la fel de inutile ca amenzile de parcare.

Regulamente există, dar nu se respectă, iar Poliția Locală nu își face datoria

Conform HCL 25/2010, art. 2.11, „este interzisă schimbarea destinației terenului ocupat cu parcare, copertină sau garaj, sub sancțiunea retragerii unilaterale a abonamentului (sau rezilierii contractului de închiriere a terenului), cu restituirea sumelor în avans”.

Cum destinația terenului ocupat cu parcare sau garaj nu poate fi alta decât aceea de parcare pentru autoturisme, folosirea garajelor drept pivnițe sau cămări pentru murături ar trebui să ducă la retragerea abonamentului. Problema e că nu are cine să constate contravenția și să aplice sancțiunea, fiindcă polițiștii locali sunt ocupați preponderent cu amenzile date la ciupeală șoferilor din Centru.

Poliția Locală, dacă ar verifica aplicarea regulamentelor HCL 25/2010, ar putea elibera garajele folosite abuziv, pe care Primăria le-ar putea realoca șoferilor care au nevoie de ele pentru parcarea mașinilor, și nu a canapelelor sau a borcanelor cu gogonele.

Articolul 2.15 specifică: „Locurile de parcare amenajate cu respectarea autorizației de construire, care nu sunt folosite de către beneficiarii acestora (schimbarea domiciliului, a reședinței, a sediului social, a punctului de lucru, lipsa autoturismului, deces etc.) mai mult de un an, pot fi redistribuite pe bază de abonament persoanelor care solicită un loc de parcare.”

Așadar, lipsa mașinii ar trebui să însemne realocarea locului de parcare unui riveran cu mașină și fără loc de parcare.

În plus, conform art. 2.14, „persoanele care și-au construit parcări, copertine sau garaje pe domeniul public, fără autorizație de construire sau fără respectarea dimensiunilor prevăzute prin aceasta, vor plăti despăgubiri pentru ocuparea ilegală a domeniului public”.

Conform art. 2.18, „abonatul are obligația de a asigura curățenia pe locul de parcare”.

Așadar, garajele folosite ca locuri de depozitare insalubre pentru vechituri nu respectă regulamentele locale.

Proprietarii care își închiriază apartamentele împreună cu locurile de parcare/cu garajele (pentru sume cuprinse, de obicei, între 100 de lei și 100 de euro/parcare/garaj), ar trebui să piardă respectivele garaje/locuri de parcare, ce ar trebui realocate riveranilor.

Art. 2.10 specifică faptul că „este interzisă subînchirierea locurilor de parcare, copertinelor sau garajelor. Nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea unilaterală a abonamentului, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat”.

Conform art. 2.7, „abonamentele de parcare sunt valabile numai pentru autoturismele cu numerele de înmatriculare pentru care au fost eliberate, acestea nefiind transmisibile. Nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea unilaterală a abonamentului, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat.”

Art. 2.5 precizează: „În situația în care se constată nerespectarea condițiilor inițiale de alocare a locurilor de parcare, a garajelor sau copertinelor, Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor va retrage abonamentul pe perioada derulării acestuia, cu restituirea sumelor plătite în avans, proprietarul garajului/copertineri fiind obligat să achite taxa de ocupare abuzivă a domeniului public sau privat sau se va proceda la desființarea garajului sau copertinei, pe cheltuiala deținătorului garajului/copertinei fără plata de despăgubiri.”

Poliția Locală ar putea, așadar, să verifice respectarea HCL 25/2010, să aplice sancțiunile corespunzătoare pentru cei care ocupă abuziv locuri de parcare și garaje, iar Primăria să realoce parcările celor care au cu adevărat nevoie de ele. Este mai simplu însă să te plimbi să dai amenzi în Centru. E mai ușor și mai profitabil.

Foto: Facebook.com

Adauga comentariu