După șase ani de insistențe, zeci de familii din Borhanci își pot construi case. Primăria va aproba Planul Urbanistic Zonal pentru 89 de case

89 de case vor fi construite pe strada Gelu Voievod fără număr din cartierul Borhanci. 75 de familii dețin terenuri private în zona respectivă și vreme de mai bine de șase ani au mers cu jalba în proțap la Primărie pentru a primi autorizație de construcție, dar nu au reușit nici măcar să obțină un PUZ și un PUD. Acum însă, se află în dezbatere publică Planul Urbanistic Zonal – parcelare și construire locuințe familiale.

Beneficiarii celor 89 de case sunt Susana Rusu și asociații, proprietarii terenurilor respective fiind organizați într-o asociație. Proiectarea a fost realizată de Made By SRL Cluj-Napoca. Proiectul prevede, pe lângă cele 89 de case, și realizarea a 188 de locuri de parcare, amenajate la sol (câte două locuri de parcare pentru fiecare locuință cu suprafața mai mare de 100 mp).

Zona este una de dealuri, fără o valoare peisageră deosebită. Deja zona este preponderent construită. Terenul are o declivitate ușoară spre medie pe direcția S/N și are formă neregulată. În zonă nu au fost identificate riscuri naturale.

Potrivit documentației pentru PUZ, momentan terenul studiat este accesibil dinspre strada Gelu Voievod, pe latura estică. Drumul, deși asfaltat are o ampriză variabilă de 8-9m, cu carosabil de 7m și trotuare de căte 1-1,5m pe ambele părți. Pe latura nordică există de-a lungul văii râului un drum de pământ, la fel ca și pe latura sud-estică. Ambele sunt subdimensionate, cu amprize de 3m, respectiv 7 m. În interiorul zonei studiate există 6 drumuri private de acces la diferitele parcele. Acestea sunt în general drumuri notate doar în cartea funciară, ele nefiind trasate sau conturate.

Terenul din zona studiată este construit doar pe limita estică, la strada Gelu Voievod. Aici există 6 proprietăți construite cu locuințe unifamiliale cu S(D)+P+E(M). În rest terenul este liber de construcții. Momentan pe teren nu există nicio rețea. Perimetral însă, pe strada Gelu Voievod și pe străzile noi din sud-vestul zonei sunt trase toate rețelele publice, apă, canalizare, pluviale, curent și gaz.

Cele 75 de familii au așteptat mai bine de șase ani să primească autorizație de construcție. Oamenii au fost nevoiți să refacă de mai multe ori documentațiile pentru că le-au expirat. Au și plătit 20.000 lei pentru un studiu de trafic.

Adauga comentariu