De ce este importanta victoria in Justitie a unor clujeni în scandalul constructiilor abuzive facute de frații Mărghitaș! Argumentele juridice sunt excelente si pot fi folosite de acum inainte de toti cei ce se simt nedreptatiti! CITESTE-LE!

Nu suntem intr-un razboi cu avocatii, ci doar cu cei care considera ca presa trebuie sa dispara. Altminteri, i-am laudat mereu pe avocatii ambitiosi si brilianti, care sparg bariere si prejudecati.

Astazi nici macar nu o sa il nominalizam pe avocatul care a reusit o performanta incredibila: sa stopeze o constructie abuziva a unor smecheri cu gulere albe. Dar vrem sa stie si din partea presei ca munca sa nu a ramas neobservata.

 

Călin Văduva, fondatorul Fortech, o mare companie de IT, a obținut recent o sentință favorabilă ce stopează construcția abuzivă a fraților Mărghitaș, fiii fostului rector al USAMV Cluj. 

Pe scurt, pe vremea când tatăl lui Liviu Septimiu şi Octavian Victor Mărghitaş, profesorul universitar Liviu Alexandru Mărghitaş era pe funcție, Sorin Apostu era primar și coleg cu acesta. Ulterior, juniorii au primit verde de la adminitrația locală pentru construirea unui bloc cu trei etaje și altele două trecute în proiect ca ”etaje retrase” (P+3E+2R), pe strada Constantin Brâncuşi.

Astfel că fondatorul Fortech împreună cu soția sa Alina Văduva și alți cinci localnici din zonă au acționat în instanță hotărârea Consiliului Local, prin care firmele Teresa Construct și Romdesign aveau voie să ridice o cladire de locuințe cu un total de cinci etaj. Beneficiarele proiectului imobiliar controversat sunt societăţile Romdesign SRL şi SC Teresa Construct SRL, cea din urmă fiind condusă de Florin Mureşan. Romdesign este patronată de Liviu Septimiu Mărghitaş şi Octavian Victor Mărghitaş – fii fostului rector al Universităţii de Ştiinţe Agricole, Liviu Alexandru Mărghitaş, preşedinte al Senatului USAMV în vremea când şi Sorin Apostu era profesor acolo, şi primar. Despre victoria obținută de Călin Văduva în instanță, a scris prima oara Gazeta de Cluj aici

Ziar de Cluj vă prezintă extrase din apărarea construită de avocatul lui Văduva, care a dus la anularea HCL-ului dat în favoarea juniorilor Mărghitaș. 

Sunt de tinut minte.

Proprietățile noastre fie se învecinează direct cu imobilul studiat prin documentatia
PUD fie se află situate în apropiere pe str. C. Brâncoveanu.

„Proprietățile noastre fie se învecinează direct cu imobilul studiat prin documentația PUD se află situate în apropiere pe str. C. Brâncoveanu. Toate proprietățile din zonă vor fi afectate în mod cert si direct de construcția propusă a fi edificată pe parcela studiată prin PUD. Observatia principală pe care subsemnații o formulăm este aceea că documentația de urbanism PUD aprobată duce la o ocupare si edificare excesivă a parcelei studiate, fapt ce a fost posibil atât prin încălcarea procedurilor de analiză si aprobare a unei documentații de acest tip cât și prin încălcarea flagrantă a prevederilor RLU aferent PUG 2014 cît și a altor norme speciale în materie. Maniera de aprobare a PUD a încălcat flagrant dreptul nostru de a fi informați si consultați cu privire la documentatia de urbanism propusă (...). La baza Avizului 612/17.07.2017 emis de arhitectul sef al municipiului ClujNapoca, nu a stat avizul obligatoriu al CTATU. Subsemnații am aflat cu ocazia sedintei de Consiliu Local din data de 5 septembrie că la baza propunerii de adoptare a HCL de aprobare a PUD, stă Avizul arhitectului sef din data de 17.07.2017. Observăm faptul că procedura administrativă ce a avut drept finalitate emiterea Avizului 612/17.07.2017 dat de arhitectul sef al mun. Cluj-Napoca, a fost una în totală contradicție cu dispozitiile legale.

(...)  Se poate lesne observa faptul că în cazul Avizului 612/2017 emis de arhitectul sef, nu s-au respectat normele legale de mai sus, respectiv nu s-a solicitat și nu s-a obținut pentru documentatia PUD, un aviz al CTATU. Un astfel de aviz nici măcar nu a fost solicitat, după cum documentatia înregistrată de beneficiar sub nr. 120136/2017 nici măcar nu a fost discutată pe ordinea de zi a vreunei sedinte a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism. Ceea ce observăm este faptul că această documentatie a fost ”analizată” în cadrul unei sedinte a Comisiei Operative de Urbanism, care conform HCL nr.145/2017, nici măcar nu avea atributii în acest sens. Singurul lucru pe care comisia operativă îl putea face era să facă o analiză initială a proiectului, pe care mai apoi să îl trimită în CTATU spre dezbatere finală. Învederăm faptul că avizul consultativ al CTATU pentru emiterea avizului arhitectului sef era un aviz obligatoriu, sens în care acestui din urmă aviz îi lipseste unul din elementele de valabilitate, făcînd ca întreaga operațiune administrativă de elaborare si aporbare a PUD să fie una nelegală.  Continutul concret al documentatiei PUD aprobate prin HCL 808/2017 contravine legii, RLU, Normelor de sănătate publică, aducînd astfel o încălcare gravă drepturilor si intereselor noastre legitime. Observația generală pe care o reiterăm este aceea că prin PUD-ul aprobat s-a stabilit parcelei studiate un regim de construibilitate excesiv, dincolo de limitele impuse de PUG si RLU.” se arată în apărarea părților, la dosar.

În urmă celor expuse de reclamanți, Tribunalul Cluj a dispus, la începutul lunii martie, anularea actului administrativ dat de Consiliul Local Cluj.

Iată decizia instanței:

În locul casei din fotografie urma să fie edificat blocul fraților Mărghitaș. În prezent, imobilul a fost dărâmat, iar constructorii pregăteau terenul pentru construcția blocului, însă Tribunalul Cluj a suspendat HCL-ul ce le permitea să acționeze legal. 

Iata si argumentatia juridica in extenso:

 

În fapt:

           Proprietățile noastre fie se învecinează direct cu imobilul studiat prin documentatia PUD fie se află situate în apropiere pe str. C. Brîncoveanu.

 

          Toate proprietățile mai sus descrise vor fi în schimb afectate în mod cert si direct de construcția propusă a fi edificată pe parcela studiată prin PUD.

 

          Observatia principală pe care subsemnații o formulăm este aceea că documentația de urbanism PUD aprobată duce la o ocupare si edificare excesivă a parcelei studiate, fapt ce a fost posibil atît prin încălcarea procedurilor de analiză si aprobare a unei documentații de acest tip cît și prin încălcarea flagrantă a prevederilor RLU aferent PUG 2014 cît și a altor norme speciale în materie.

 

          A. Maniera de aprobare a  PUD a încălcat flagrant dreptul nostru de a fi informați si consultați cu privire la documentatia de urbanism propusă

 

Dreptul publicului de a fi informat, este un drept efectiv si nu doar unul formal și este reglementat de următoarele norme legislative:

 

A.1.    ”       Metodologie din 30 decembrie 2010 de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 

Art.4 – Informarea şi consultarea publicului se fac obligatoriu ȋn următoarele etape din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului:

d) elaborarea propunerii finale, care include toate observaţiile avizatorilor şi care se supune procedurii de transparenţă decizională;

 

Planul Urbanistic de detaliu PUD

Art.42 – În situaţia solicitării elaborării unui PUD, autorităţile administraţiei publice locale informează şi consultă populaţia ȋn conformitate cu regulamentul local aprobat de prezenta metodologie, cel puţin prin următoarele modalităţi:

Se notifică proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism, cu acordarea unui termen de primire a observaţiilor sau propunerilor de minimum 15 zile”

 

Planul urbanistic de detaliu – PUD

 

Implicarea publicului ȋn etapa pregătitoare

În situaţia solicitării elaborării unui PUD, primăria prin structura de specialitate informează şi consultă populaţia cel puţin prin următoarele modalităţi:

Se notifică proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism, cu acordarea unui termen de primire a observaţiilor sau propunerilor de minimum 15 zile

Implicarea publicului ȋn etapa aprobării PUD-ului

În vederea aprobării PUD-ului, primăria asigură introducerea ȋn documentaţia supusă aprobării consiliului local a raportului informării şi consultării publicului, ȋnsoţit de punctul de vedere al structurii de specialitate.”

 

A.3. - ” Legea 350/2001

Art.57 alin 1 – Participarea publicului la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism constă ȋn implicarea acestuia ȋn toate etapele procesului referitor la activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism.

            alin 2  - Participarea publicului asigură dreptul acestuia la informare, consultare şi acces la justiţie, referitor la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, potrivit legii, pe tot parcursul elaborării strategiilor şi documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, conform metodologiei stabilite de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi ȋn corelare cu procedurile specifice ce decurg din legislaţia de mediu.

Art.60 – Consultarea publicului este procesul prin care autorităţile adminstraţiei publice centrale şi locale colectează şi iau ȋn considerare opţiunile şi opiniile publicului privind obiectivele economico-sociale privind amenjarea teritoriului şi dezvoltarea urbanistică a a localităţilor, prevederile strategiilor de dezvoltare teritorială şi ale programelor de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistică a localităţilor.”

 

A.3. Singuri proprietari ai unor parcele învecinate care au fost notificati cu privire la documentația PUD au fost dna. Nagel si dl. Văduva, care de altfel s-au si implicat activ în etapa de dezbare a documentatiei PUD, depunînd opinii în scris si participînd la sedintele CTATU.

 

Trecînd peste faptul că ceilalți vecini din zonă nu au fost notificati de existența documentatiei PUD, chiar și în cazul dlui. Vaduva si a dnei. Nagel, procedura de informare așa cum este ea reglementată prin normele mai sus enumerate a fost încălcată, respectiv:

 

- în data de 14.02.2017, dl. Văduva si dna. Nagel au participat la sedinta CTATU, în cadrul căreia s-a discutat avizarea documentatiei PUD pentru imobilul situat în Cluj-Napoca, str. Brîncusi, nr.98;

 

- în cadrul sedinței CTATU din 14.02.2017, în urma dezbaterilor dintre membrii comisiei, a elaboratorului PUD si a vecinilor prezenti, decizia comisiei a fost aceea de neacordare a avizului pentru acest proiect. Această decizie a și fost consemnată în scris în cuprinsul Adresei 36309/43/14.02.2017 prin care s-a comunicat dlui. Groza Ionut faptul că documentatia nu a fost avizată.

 

- ulterior datei de 14.02.2017, nici chiar față de dl. Văduva si dna. Nagel, , persoane care s-au implicat activ în etapele de elaborare a documentatiei PUD, reprezentanții Serviciului Urbanism din cadrul Primariei Cluj-Napoca, nu au mai făcut niciun fel de comunicare vis-a-vis de existenta, discutarea sau aprobarea unei documentatii PUD vizand imobilul situat în Cluj-Napoca, str. Brîncusi, nr.98;

 

- în ciuda acestei ”tăceri” a aparatului administrativ al Primăriei Cluj-Napoca, aflăm acum cu stupoare că beneficiarul PUD, a mai înregistrat o documentatie PUD în data de 9.03.2017 sub nr.120136 (diferită față de cea inițială, dezbătută în sedinta CTATU din 14.02.2017), completată la data de 03.05.2017 si 19.06.2017, documentatie ce nici măcar nu a fost studiată și analizată de CTATU, ci în mod cu totul dubios a fost analizată în cadrul unei Comisii Operative de Urbanism în data de 22.06.2017;

 

- cu privire la cererea si documentatia înregistrată sub nr. 120136/2017 niciunul dintre subsemnati nu am fost informati, notificati sau invitati sa ne expunem punctul de vedere, în totală contradicție cu principiile implicării si informării publicului. Această conduită a reprezentanților Directiei de Urbanism din cadrul Primăriei mun.Cluj-Napoca este complet nelegală și atrage după sine nevalabilitatea HCL de aprobare a documentatiei PUD.

 

B. La baza Avizului 612/17.07.2017 emis de arhitectul sef al municipiului Cluj-Napoca, nu a stat avizul obligatoriu al CTATU

 

Subsemnații am aflat cu ocazia sedintei de Consiliu Local din data de 5 septembrie că la baza propunerii de adoptare a HCL de aprobare a PUD, stă Avizul arhitectului sef din data de 17.07.2017.

 

Observăm faptul că procedura administrativă ce a avut drept finalitate emiterea Avizului 612/17.07.2017 dat de arhitectul sef al mun. Cluj-Napoca, a fost una în totală contradicție cu dispozitiile legale, respectiv:

 

B.1. ”Legea nr.350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului

Art.36 alin 5 – În activitatea lor, arhitecţii şefi sunt sprijiniţi de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, comisie cu rol consultativ care asigură fundamentarea tehnică de specialitate ȋn vederea luării deciziilor

             alin 12 – Strucutra de specialitate condusă de arhitectul-şef al judeţului, al municipiului Bucureşti, al municipiului sau al oraşului ȋndeplineşte următoarele atribuţii principale:

b)convoacă şi asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenjarare a teritoriului şi urbanism

c)ȋntocmeşte, verifică din punct de vedere tehnic şi propune emiterea avizelor de oportunitate, a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire

Art.37 alin 1 – În scopul ȋmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea spaţială durabilă, ȋn coordonarea preşedinţilor consiliilor judeţene şi a primarilor de municipii şi oraşe, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, se constituie Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, ca organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertiză tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-şef

           alin 1 ^1 – Membrii comisiei sunt specialişti atestaţi din domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, precum şi din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de reţele edilitare, transport

            alin 1^2 – Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism de la nivelul consiliilor judeţene şi al municipiului fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-şef

            alin 2 – Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism este formată din specialişti din domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, secretarul comisiei fiind asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului şef

            alin 4 – Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism fundamentează din punct de vedere tehnic dezicia structurii de specialitate din cadrul autorităţii locale, desemnată să emită avizul pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism, precum şi pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, conform competeneţelor existente, stabilite prin reglementările ȋn vigoare pentru Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism

            alin 6 – La şedinţele de avizare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism nu pot participa la luarea deciziei membrii care au acalitatea de autor al documentaţiilor – proiectelor supuse avizării”

 

B.2. ” Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, nr.145 din 28 februarie 2017 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism şi a subcomisiilor acesteia, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a mun.Cluj-Napoca

 

Cap.2.SCOPUL CONSTITUIRII

Art.2.1. – În scopul ȋmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea spaţială durabilă ȋn coordonarea Primarului Municipiului Cluj-Napoca, se constituie Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism (denumită ȋn continuare CTATU) ca organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-şef

 

CAP 4 ATRIBUȚIILE CTATU

Atribuţiile Comisiei de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism

Art.4.1 Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-şef. Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării Consiliului local.

Art.4.2. Categorii de lucrări ce vor fi analizate de comisie:

d)Planuri Urbanistice de Detaliu şi regulamentele aferente

     B. Atribuţiile Comisiei Operative (CO)

Art.4.4. Analiza preliminară a documentaţiilor de urbanism depuse de petenţi ȋn vederea promovării şi dezbateriii ȋn CTATU. Analiza preliminară rumăreşte modul de ȋncadrare ȋn planurile de nivel superior, fundamentarea soluţiei şi calitatea acesteia.

Art.4.5.Propune restituirea documentaţiilor necorespunzătoare din punct de vedere urbanistic sau neaprofundate suficient, solicitând completări (piese scrise şi desenate suplimentare) şi/sau modificări

Art.4.6. Analizarea proiectelor importante supuse consultării comisiei de către Arhitectul Șef prin interpretarea documentaţiilor de urbanism ȋn vigoare. 

 

CAP 5. FUNCȚIONAREA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM

Art.5.6 Secretariatul comisiei consemnează prezenţa membrilor care vor semna ȋn registrul de procese verbale, ȋntocmeşte procesul-verbal de şedinţă, redactează avizele Arhitectului Șef, aspecte ce vor fi consemnate ȋn procesul-verbal al şedinţei.

Art.5.9. În baza fundamentării tehnice a CTATU se ȋntocmeşte Avizul Arhitectului Șef care poate fi favorabil, de consultare, de iniţiere. Concluziile rezultate ȋn urma dezbaterilor din CTATU se formulează ȋn scris şi se comunică petenţilor, sub semnătura Arhitectului Șef.

 

Cap 6. FUNCȚIONAREA COMISIEI OPERATIVE DE URBANISM

Art.6.5. În urma analizei preliminare ȋn CO, documentaţiile sunt promovate spre a fi dezbătute ȋn plenul CTATU sau se formulează o adresă petenţilor ȋn vederea completării şi/sau modificării documentaţiilor. Răspunsurile CO se redactează de secretariatul comisiei şi se semnează de Arhitectul Șef. ”

 

B.3. Se poate lesne observa faptul că în cazul Avizului 612/2017 emis de arhitectul sef, nu s-au respectat normele legale de mai sus, respectiv nu s-a solicitat și nu s-a obținut pentru documentatia PUD, un aviz al CTATU.

Un astfel de aviz nici măcar nu a fost solicitat, după cum documentatia înregistrată de beneficiar sub nr. 120136/2017 nici măcar nu a fost discutată pe ordinea de zi a vreunei sedinte a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism.

 

Ceea ce observăm este faptul că această documentatie a fost ”analizată” în cadrul unei sedinte a Comisiei Operative de Urbanism, care conform HCL nr.145/2017, nici măcar nu avea atributii în acest sens. Singurul lucru pe care comisia operativă îl putea face era să facă o analiză initială a proiectului, pe care mai apoi să îl trimită în CTATU spre dezbatere finală.

Învederăm faptul că avizul consultativ al CTATU pentru emiterea avizului arhitectului sef era un aviz obligatoriu, sens în care acestui din urmă aviz îi lipseste unul din elementele de valabilitate, făcînd ca întreaga operațiune administrativă de elaborare si aporbare a PUD să fie una nelegală.

C. Continutul concret al documentatiei PUD aprobate prin HCL 808/2017 contravine legii, RLU, Normelor de sănătate publică, aducînd astfel o încălcare gravă drepturilor si intereselor noastre legitime

 

Observația generală pe care o reiterăm este aceea că prin PUD-ul aprobat s-a stabilit parcelei studiate un regim de construibilitate excesiv, dincolo de limitele impuse de PUG si RLU.

 

C.1. Un prim aspect de menționat este acela că terenul studiat se află încadrat în UTR -RrM1 Parcelar riveran principalelor artere de trafic, destinat restructurării – Zonă mixtă cu regim de construire ȋnchis, Cluj-Napoca, Regulament local de urbanism

 

            Pentru imobilele incadrate in acest UTR sunt considerate construibile parcelele care ȋndeplinesc cumulativ mai multe condiţii, între care si aceea ca suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 500 mp.

            În cazul parcelei în litigiu, suprafata acesteia este mai mică de 500 mp, motiv pentru care a fost necesară elaborarea unui PUD, lucru de altfel prevăzut în prevederile RLU pentru acest UTR.

          Cu toate acestea scopul si finalitatea unei documentatii PUD a fost in cazul de fata complet denaturat, în conditiile în care nu doar că s-a stabilit un caracter construibil pentru parcela studiată ( ceea ce în sine constituie deja o excepție de la regulă) ci mai mult decît atît i s-au stabilit niste conditii de construire mai favorabile chiar decît cele prevăzute în RLU pentru acest UTR pentru o parcelă cu suprafața egală sau mai mare de 500 mp.

 

 C.2. Prin PUD s-a aprobat un regim de înălțime de P+3E+ 2R, cu toate că ultimele 2 etaje ale imobilului propus prin PUD, nu respectă conditiile din Anexa 9 la RLU pentru a fi considerate etaje retrase, respectiv:

 

”Nivel retras (prescurtat: R)– nivel ale cărui limite exterioare, în proiecţia orizontală, sunt retrase faţă de cele ale nivelului inferior. În sensul prezentului regulament, un nivel retras se va retrage de la toate faţadele clădirii care sunt vizibile din spaţiul public, în aşa fel încât planul care uneşte cornişa superioară sau aticul ultimului nivel plin cu cea a nivelului retras să nu formeze un unghi mai mare de 60 grade cu planul orizontal. Suprafaţa construită desfăşurată a nivelului retras nu va depăşi 60 % din cea a ultimului nivel plin (neretras). ”

În cazul de față ultimele 2 nivele sunt retrase doar de la latura sud-vestică, fără a avea retragere pe toate laturile si o suprafață de maxim 60% din suprafața ultimului nivel plin, asa cum prevede RLU.

 

C.3. Prin PUD s-a aprobat o retragere fața de limita sud-vestică de doar 7 metri, în conditiile în care, retragerea minimă conform reglementărilor UTR RrM1 - era în cazul parcelelor cu o adîncime mai mare de 20 metri, cea dată de amplasarea clădirii propuse pe o adîncime egală cu 65% din cea a parcelei.

Parcela studiată are o adîncime totală de 21,01 metri, rezultand ca adîncimea maximă de aplasare a constructiei este de 13,6 metri, rezultînd o retragere minimă de 7,4 metri.

Cu toate acestea, în mod inexplicabil, beneficiarului PUD i s-a permis amplasarea constructiei viitoare la o distanta mai mică față de cea legală, fără a exista nici un motiv pentru instituirea unei astfel de excepții.

 

C.4.  Prin PUD s-a aprobat realizarea unei constructii cu functiuni mixte, compusă dintr-un spatiu comercial la parter si 8 apartamente dispuse la etajele superioare, ce urmează a fi dotată cu o parcare ce va avea în cel mai fericit caz o capacitate totală de 10 locuri.

Spunem că va avea această capacitate în cel mai fericit caz, deoarece solutia tehnică prezentată de elaboratorul PUD este una cel puțin fantezistă, constînd într-un lift dotat cu rampă rotativă, ca mai apoi în spațiul de parcare din subsol, 8 din cele 10 locuri să constea în locuri de parcare supraetajate, dotate la rîndul lor cu lifturi.

Trecînd peste faptul puțin probabil al executării unei astfel de instalații sau peste faptul operării extrem de dificile si anevoioase a unei astfel de soluții ( în ipoteza î care chiar se va edifica) arătăm că numărul de locuri de parcare aprobate prin PUD, sunt insuficiente, fapt ce contravine Anexei 2 la RLU care prevede următoarele:

 

”Necesarul de parcaje, PUG Cluj-Napoca, Regulament local de urbanism

Locuinţe.

Locuinţe colective (multifamiliale)

1 loc de parcare/apartament pentru apartamentele cu AU mai mică decât 100 mp
2 locuri de parcare/apartament pentru apartamentele cu AU mai mare decât 100 mp

Funcţiuni terţiare

Comerţ en detail:

1 loc de parcare la 35 mp suprafaţă de vânzare pentru funcţiuni comerciale (magazine integrate parterului clădirilor multifuncţionale, complexe, centre şi galerii comerciale), dar minimum 2 locuri de parcare

Servicii cu acces public

1 loc de parcare la 35 mp AU destinată accesului public + 1 loc de parcare la 15 persoane (pentru personal)”

Rezultă că și în cea mai favorabilă ipoteza pentru beneficiar, aceasta va trebui să asigure minim 12 locuri de parcare pentru imobil, raportat la suprafata parterului ca spatiu cu functiune de servicii cu acces public.

 

În mod din nou bizar si această cerință a RLU este trecută cu vederea prin aprobarea PUD, fapt ce în mod evident va duce la o aglomerare a zonei si la parcarea unui număr însemnat de autovehicule ale locatarilor acestui imobil, pe carosabil, într-o zonă care este deja extrem de aglomerată.

 

C.5. Prin PUD s-a aprobat amplasarea liftului de acces în garajul subteran la o distanta de circa 2,5 metri de limita de proprietatea cu imobilul dnei. Nagel si la o distanta de circa 3 metri de geamurile locuintei acesteia.

Aceast fapt constituie o incalcarea a art. 4 din Ordinul 119/2014 care prevede faptul că spatiile amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor populatiei din zona respectiva, se vor situa la o distanță de minimum 5 m față de ferestrele camerelor de locuit.

Cu alte cuvinte subsemnata Nagel voi fi obligată să aud zi și noapte zgomotul produs de instalația liftului de acces in garaj, precum si să miros noxele emise de tevile de esapament ale masinilor care vor intra si iesi din garaj.

 

Un al doilea aspect ce se va produce ca urmare a configurarii accesului din si spre parcela studiată va fi acela al unor permanente ambuteiaje create în trafic, în conditiile în care 2 masini nu pot intra sau iesi simultan din parcarea subterana, neavand loc 2  masini nici macar sa stationeze pe aleea de acees din incinta proprietatii care are o latime de doar 3 metri. Acest scenariu vine si el in totală contradictie cu reglementarea UTR care prevede că ”accesul autovehiculelor să se realizeze acolo unde este posibil din străzi cu circulaţie redusă/secundare şi să fie organizat astfel ȋncât să nu perturbe traficul”.

În aceste conditii extrem de anevoioase de folosire a instalatiei fanteziste de parcare a autovehiculelor, este extrem de probabil ca nici operatorii spatiilor comerciale si nici chiar locatarii sa nu foloseasca aceasta instanlatie ci sa prefere sa isi parcheze masinile in strada.

 

C.6. Prin PUD s-a aprobat amplasarea punctului gospodăresc la o distanta de circa 8 metri de limita de proprietatea cu imobilul dnei. Nagel si la o distanta de circa 8,5 metri de geamurile locuintei acesteia, fapt ce vine de asemenea in contradictie cu art.4 din Ordinul 119/2014 care prevede că ”platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deseurilor menajere, care vor fi amenajate la distanta de minimum 10 m de ferestrele locuintelor, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a acestuia si vor fi intretinute in permanenta stare de curatenie”.

Din se observă că din dorința de a exploata la maxim suprafata de teren a imobilului si din dorinta de a construi excesiv de mult pe aceasta se incalcă cele mai elementare norme de protectie sanitara,  punctul gospodăresc fiind în mod evident amplasat mult prea aproape de vecini, chiar si mult prea aproape de apartamentele ce se doresc a fi edificare( care se pare ca vor trai cu tomberoanele de gunoi sub geam) si de asemenea in mod evident subdimensionat, fapt ce din nou va genera gunoi in zona si disconfort pentru vecini.

 

C.7. La elaborarea PUD nu s-a tinut cont nici de prevederile Ordinului pentru aprobarea reglementării tehnice ,,GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE ȘI CONȚINUTUL – CADRU AL PLANULUI URBANISTIC DE DETALIUʼʼ indicativ: G M 009-2000, Nr.37/N/08.06.2000, emis de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.

 

Printre reglementările esentiale ale unei documentatii PUD, stabilite prin ghidul mai sus enunțat se numără si următoarele:

Compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor
Relaţii funcţionale şi estetice cu vecinătatea

În cazul nostru o astfel de analiză nu a fost avută în vedere nici de către elaboratorul PUD ( fapt de înțeles, avînd în vedere interesul strict comercial al clientului său), însă ceea ce este mai grav este că această analiză nu a fost avută în vedere nici de CTATU ( nici nu avea cum să o facă, din moment ce acest proiect nu a ajuns niciodată pe ordinea de zi) și nici de arhitectul sef.

Astfel arătăm că se ajunge ca in zona în care se află situate imobilele noastre, case de locuit cu regim de inaltime P+2, să apară o constructie cu regim de inaltime P+5 ( în realitate va avea o înalțime a unei clădiri P+6) fapt ce creează o evidentă disfuncționalitate între zone și între cele două UTR-uri invecinate ( cel in care se află imobilele noastre si cel in care se afla situata parcela studiată), fapt ce va genera disconfort pentru vecinătăți, pierderea intimității în curțile caselor noastre si pierderea de valoare a proprietatilor noastre.

Faţă de situaţia creată subsemnatii au înaintat Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca o plangere administrativă inregistrata sub nr.452118/4.10.2017 prin care am solicitat revocarea HCL 808/2017.

 

Condiții de suspendare a executării HCL nr.808/2017

 

 Solicitam instantei de judecata sa dispuna suspendarea executării actului administrativ pana la pronuntarea unei hotărâri de către instanţa de fond cu privire la legalitatea actului administrativ atacat, deoarece executarea in continuare a acestuia ne produce prejudicii grave şi iremediabile.

 În ceea ce priveşte cazul bine justificat arătăm că prin executarea HCL de aprobare a documentatiei PUD, se va ajunge in foarte scurt timp la obținerea unei AC, iar lucrările astfel autorizate vor duce în mod cert la încălcarea dreptului nostru de proprietate, la încălcarea drepturilor noastre privind viața și sănătatea, după cum sunt incalcate și prevederile legale in ceea ce priveste proiectarea si executia lucrării, aspecte ce rezultă cu caracter cert din probele anexate prezentei cereri.

În ceea ce priveşte urgenţa măsurii solicitate învederăm instanţei că pregătirea executării lucrărilor vizate de PUD, avansează în ritm alert, în conditiile în care constructia veche existentă pe parcela pîrîților de rd.1si 2 a fost deja demolata în baza unei Autorizatii de Desființare nr. 101/10.10.2017,  urmînd ca în viitorul extrem de apropiat la imobil înceapă lucrările de construire.

Din momentul în care vor începe lucrările de construire se vor produce cu caracter cert, imediat și continuu efecte nefaste asupra proprietăților noastre, asupra sănătății populației și calității mediului de viață al acestora, efecte ce sunt ireversibile.

Trecînd peste aspectele de impact major asupra sănătății și calității vieții, este de asemenea de luat în considerare și efectul patrimonial pe care  aceste lucrări îl va produce asupra valorii și potențialului proprietăților imobiliare din zonă, în condițiile în care nimeni nu va dori să locuiască și să se învecineze într-o zonă rezidențială cu o construcție bloc de locuinte înalt de 20 de metri.

 

Apreciem că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.14 art.1 din L.554/2004 şi avînd în vedere că există riscul tergiversării soluţionării acţiunii de fond, precum şi faptul că încălcarea drepturilor noatre este certă, considerăm că suspendarea actului administrativ este perfect justificată".

 

 

Adauga comentariu