Cine va demola clădirile ilegale din oraș în următorii doi ani? Primăria pune la bătaie 2,3 milioane lei

Primăria Cluj-Napoca vrea să semneze un nou acord cadru pentru demolarea construcțiilor ilegale din oraș. Acesta va fi valabil doi ani și are valoarea de 2.342.507 lei. Până acum, au fost foarte puține cazuri când construcțiile ridicate ilegal au fost demolate chiar dacă exista o decizie judecătorească definitivă și irevocabilă.

Societatea Napoca Construcții a avut acord cadru cu Primăria pentru desființarea construcțiilor ilegale. Pentru perioada 2014-2015, valoarea contractului a fost de aproximativ 1,5 milioane lei. Acum, Primăria a publicat un anunț de achiziții publice pentru un nou acord cadru.

„Obiectul procedurii îl constituie desființarea lucrărilor de construcții executate nelegal, dispuse de către instanțele de judecată, printr-o hotărâre rămasă definitivă și irevocabilă și pentru care executorul judecătoresc, prin procese verbale, a constatat faptul că nu s-au îndeplinit de bună voie măsurile dispuse de către instanțele de judecată”, se arată în caietul de sarcini.

Potrivit aceluiași document, în urma constatării de către executorul judecătoresc prin procese verbale că debitorul nu a executat de bună voie obligația stabilită prin titlu executoriu de către instanța de judecată reprezentanții Municipiului Cluj-Napoca, executorul judecătoresc și reprezentanți ai societății câștigătoare pentru desființare, se vor deplasa la imobil în vederea evaluării categoriilor de lucrări ce urmează a fi desființate. Lucrările se vor realiza într-o singură etapă. Data începerii lucrărilor va fi stabilită de către executorul judecătoresc. Totodată, executorul judecătoresc va dispune, dacă este cazul, întreruperea lucrărilor.

Durata acordului cadru este de 24 luni de la data intrării în vigoare. Durata de garanție a lucrărilor executate este de 6 luni de la data procesului verbal, inclusiv pentru echipamentele, utilajele, aparatele și instalațiile care fac obiectul contractelor subsecvente.

Construcțiile ilegale sunt demolate și nu prea în Cluj-Napoca. În presă au semnalate mai multe cazuri când cetățenii nu beneficiau de desființarea unor imobile ridicate fără să respecte legea deși aveau decizii judecătorești definitive și irevocabile în mână.

Adauga comentariu