Bulevardul Muncii se dezvoltă – apar proiecte de extindere a halelor industriale și construire de imobile mixte

Două Planuri Urbanistice Zonale pentru reconfigurarea bulevardului Muncii sunt în dezbatere publică. Unul dintre proiecte prevede extinderea unor hale industriale, iar al doilea construirea unor imobile mixte.

În cazul primului proiect, documentația a fost întocmită de SC Trans Form SRL la comanda proprietarului SC Power Belt SRL. Terenul studiat prin PUZ în suprafață de aproximativ 4,6 hectare este situat în zona industrială nord a orașului, delimitat de bulevardul Muncii în partea de sud și zonă verde de protecție în partea nordică, vestică și estică.

Potrivit proiectului de hotărâre, se admite structură funcțională dedicată activităților economice – industriale, cvasiindustriale, manufacturiere, servicii etc. desfășurate de întreprinderi mici și mijlocii în clădiri modulare de tip hală, specifice. Înălțimea maximă admisă este de S+P+1 pentru hale modulare și 1-3S+P+4 pentru clădirile dedicate funcțiunilor complementare.

Unul dintre vecinii viitorului proiect a precizat în cadrul dezbaterii publice că dorește mutarea drumului pentru a nu se putea parca în zona locuinței sale.

„Vă rog să stabiliți ca drumul meu de acces între cele două parcele ale proprietarului să rămână liber, fără ca acesta să staționeze, să parcheze sau să depoziteze”, scrie, printre altele, în sesizare.

Tot pe bulevardul Muncii la numerele 191 – 195 se va construi un imobil mixt, de locuințe colective și spațiu verde cu acces public nelimitat. Beneficiara proiectului este Ramona Cristina Bercan.

Terenul va fi împărțit în patru parcele. Potrivit documentației, prin grija și cheltuiala investitorului, anterior recepției construcțiilor, se va reconfigura și reamenaja alveola pentru stația de transport în comun între aleea propusă prin PUZ și până la stâlpul CTP din partea estică a teritoriului reglementat, inclusiv trotuarul pentru care se va asigura lățimea de 3 metri pe toată lungimea alveolei.

Înălțimea maximă admisă este de S+P+5E+R.

Adauga comentariu