Biserica de piatră a Mănăstirii Nicula este renovată cu buldozerul, fără avize și autorizații legale

Biserica de piatră a Mănăstirii Nicula, ridicată de greco-catolici, este renovată în această perioadă cu buldozerul de către ortodocși, fără avize și autorizații legale, după cum ne-a confirmat astăzi chiar ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.

În 4 octombrie, Ziar de Cluj a mers la Mănăstirea Nicula pentru a verifica o serie de informații primite pe surse. Am constatat, la fața locului, că vechea biserică de piatră este săpată la temelie cu două buldozere și că lucrările de consolidare se fac fără niciun fel de grijă pentru conservarea zidurilor și a picturilor murale. Această biserică – monument istoric părea a fi consolidată ca un grajd oarecare, fără atenție pentru păstrarea elementelor arhitecturale și picturale care ar mai fi putut fi salvate.

Am fost întâmpinați în curtea mănăstirii de călugări nervoși, recalcitranți, cu reticență, amenințări și jigniri. Violența verbală inexplicabilă a călugărilor ne-a trezit suspiciuni, așa că am verificat legalitatea lucrărilor efectuate la Mănăstirea Nicula, mai ales că în dreptul șantierului de aici nu exista un panou informativ, obligatoriu pentru toate lucrările de construire autorizate legal.

Competența de emitere a autorizațiilor de construire pentru Fizeșu Gherlii, comuna în care este situată Mănăstirea Nicula, îi aparține Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Așa că am încercat mai întâi să vedem dacă există o autorizație de construire eliberată de CJ Cluj pentru lucrările care se execută la biserica de piatră din Nicula.

Și am aflat că există, însă doar o autorizație de „Consolidare a bisericii de zid – intervenție în primă urgență”, prin care, conform legii, călugării puteau face doar lucrări de „intervenție în primă urgență, care constau, în principal, în sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariatesau „demolări parțiale și consolidări la structura de rezistență, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamități ori alte evenimente cu caracter excepțional”, ceea ce nu era cazul, fiindcă vechea biserică de piatră nu era avariată sau calamitată în niciun fel.

Acesta este răspunsul primit din partea Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Județean Cluj, semnat de președintele CJ Cluj, Alin Tișe:

„Urmare adresei dvs. nr. 110169 din 10.10.2019, referitor la executarea de lucrări la biserica de piatră a Mănăstirii Nicula, vă aducem la cunoștință următoarele:

Având în vedere expertiza tehnică elaborată de expert tehnic atestat prof. dr. ing. Pop Ioan în care se precizează: «Având în vedere că avariile structurale sunt grave la o clădire cu o vechime de 140 ani, iar sistemul structural este un sistem cu structura din zidărie, care nu permite deformări mari, prezentând ruperi fragile, recomand o consolidare în regim de urgență a structurii de rezistență», coroborat cu prevederile Hotărârii nr. 925/20.11.1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, în temeiul Legii nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții actualizată, art. 7, alin. 16 a fost emisă autorizația de construire nr. 214/06.06.2019 pentru lucrările de «Consolidare a bisericii de zid – intervenție în primă urgență».”

Călugării au intrat cu buldozerele peste lege

Legal, conform autorizației de construire primite din partea direcției de specialitate a CJ Cluj, călugării puteau cel mult să sprijine cu piloni zidurile crăpate ale bisericii. Biserică unde sute de credincioși s-au adunat la slujba din 1 ianuarie 2019, fără a risca să li se dărâme edificiul în cap, fiindcă zidurile nu erau grav avariate.

Să citim ce spune articolul de lege, în baza căruia Direcția de Urbanism a Consiliului Județean Cluj a emis autorizația de construire pentru lucrările de „Consolidare a bisericii de zid – intervenție în primă urgență”:

„Cu respectarea legislației privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în cazul construcțiilor sau imobilelor care prezintă pericol public, constatat prin raport de expertiză tehnică sau notă tehnică justificativă, autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție în primă urgență, care constau, în principal, în sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate, demolări parțiale și consolidări la structura de rezistență, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamități ori alte evenimente cu caracter excepțional, se emite imediat de către autoritatea administrației publice competente potrivit prezentei legi, urmând ca documentațiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare - studiu de fezabilitate/documentație de avizare, P.A.C., P.A.D., P.O.E., proiect tehnic - P.T., detalii de execuție - D.E. - să fie elaborate până la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor și acordurilor, precum și, după caz, a actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.”

Partea cu documentațiile tehnico-economice a rămas în aer, documentele nu au mai fost elaborate până la capăt, avizele și acordurile nu au mai fost respectate, Cezarului nu i-a mai fost dat ce era al Cezarului, deși așa ar fi fost legal și creștinește.

Călugării de la Nicula, în baza autorizației de construire de intervenție în primă urgență, care le permitea maximum să monteze piloni pentru a sprijini structura de rezistență, s-au apucat să sape întreaga biserică, fără avizele și autorizațiile necesare.

În imaginile de mai jos puteți vedea lucrările de excavare realizate fără o bază legală. Adică nelegal:

Călugării nu s-au mai rugat la autorități pentru avize. Chiar dacă inițial au încercat să avizeze și „translatarea bisericii”

Noi am mers mai departe pe firul legii și i-am întrebat pe reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură Cluj dacă există autorizațiile și avizele cerute de lege pentru lucrările executate de către călugării ortodocși la Mănăstirea Nicula.

Victor Cubleșan, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Cluj, ne-a informat:

„Lucrările denumite Amenajare incintă, consolidare, reabilitare, translatare biserică veche - Mănăstirea Nicula - Sat Nicula, nr. 257, jud Cluj au făcut obiectul unui dosar depus de către beneficiar spre avizare și înregistrat la D.J.C. Cluj cu nr. 976/2018.

Avînd în vedere că intervențiile propuse urmau să se facă asupra unui monument de clasă A (CJ-II-m-A-07722) competența avizării revenea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, drept pentru care dosarul a fost transmis către Ministerul Culturii și Identității Naționale cu nr. 1175/15.11.2018 și a fost înregistrat cu nr. 7502/20.11.2018 la Direcția Patrimoniu Cultural din cadrul M.C.I.N.

Avînd în vedere că avizarea s-a realizat integral la București, pentru detalii asupra proiectului și a modului de avizare vă rugăm să vă adresați Ministerului Culturii și Identității Naționale, Direcția Patrimoniu Cultural.”

Ortodocșii au depus, așadar, un dosar, în care erau prevăzute și lucrări de „translatare biserică veche”. Translatare înseamnă deplasare. Intenționau să și mute biserica? 

Înainte de a merge „în pelerinaj” la Nicula, am vorbit telefonic cu preotul Bogdan Ivanov, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Ortodoxe, care ne-a confirmat că se realizează lucrări la vechea biserică de piatră, precizându-ne însă că acesta nu se va muta, lucrările având doar scopul de a îi consolida fundația.

Bogdan Ivanov a declarat că procesul cu greco-catolicii privind dreptul de proprietate al mănăstirii s-a stins de 20 de ani. Se zvonea că s-ar muta fizic biserica mănăstirii, fiindcă Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla ar fi câștigat procesul privind dreptul de proprietate asupra mănăstirii. Conform surselor noastre, consolidarea bisericii ar fi fost doar primul pas în vederea mutării ei câteva sute de metri de către o firmă din Cluj, cu costuri de aproximativ 18 miliarde de lei. 

Și preotul Daniel Avram, reprezentantul Eparhiei Greco-Catolice, a infirmat însă informațiile privind câștigarea procesului de către greco-catolici și mutarea bisericii mănăstirii de către ortodocși.

Ziar de Cluj a vorbit și cu alți preoți ortodocși și greco-catolici și nimeni nu știa nimic despre vechiul proces sau despre o eventuală mutare a bisericii mănăstirii.

Dar, să revenim la povestea excavărilor nelegale.

Așadar, călugării au făcut primele demersuri pentru avizare la nivel județean, Direcția Județeană pentru Cultură și-a declinat competența în favoarea Ministerului Culturii, unde a ajuns dosarul. Unde am ajuns și noi, cu întrebarea dacă lucrările care se execută în această perioadă la biserica de piatră a Mănăstirii Nicula au avizele și autorizațiile cerute de lege.

Iar ministrul Culturii ne-a informat că documentația primită de la Direcția Județeană „nu avea conținutul necesar pentru a fi înaintată spre analiză și avizare Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, motiv pentru care direcția de specialitate a solicitat completări”. Completări care nu au mai venit, cu care călugării nu și-au mai bătut capul. „Prin urmare, nu s-a putut emite niciun aviz al Ministerului Culturii pentru lucrările prevăzute în documentația respectivă”.

Dacă nu există aviz, nu poate exista nici autorizație de construire, așa că excavarea bisericii a fost și este făcută nelegal.

Vă redăm integral răspunsul primit din partea Ministerului Culturii, semnat de către ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu:

„Având în vedere solicitarea formulată în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare, transmisă Ministerului Culturii și înregistrată de Biroul Comunicare și Dialog Social cu 308/ 10.10.2019, privind lucrările care se execută la biserica de piatră a Mănăstirii Nicula din judeţul Cluj, vă comunicăm următoarele:

În urma cercetărilor efectuate la nivelul Direcției Patrimoniu Cultural, din cadrul Ministerului Culturii, s-a constatat faptul că în noiembrie 2018 a fost înregistrată o documentație privind „Reamenajare incintă, consolidare, reabilitare şi translatare biserica veche de zid, sat Nicula, comuna Fizeșu Gherlii, județul Cluj”, transmisă de către Direcția Județeană pentru Cultură Cluj, înregistrată sub nr. 1175/DJC Cluj/ 15.11.2018.

Această documentație nu avea conținutul necesar pentru a fi înaintată spre analiză și avizare Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice – Secțiunea Tehnică de Arhitectură şi Inginerie, motiv pentru care direcția de specialitate a solicitat completări prin adresa cu nr. 7502/CM/12.2018.

În urma acestei solicitări nu au fost transmise, până la momentul actual, nici un fel de completări la documentația depusă în 2018. Prin urmare, nu s-a putut emite niciun aviz al Ministerului Culturii pentru lucrările prevăzute în documentația respectivă.

Vă informăm, totodată, faptul că anterior anului 2018, Direcția Județeană pentru Cultură Cluj a emis Avizul nr. 457/12.07.2016 pentru lucrări de branșament de gaze naturale la Mănăstirea Nicula, cu condiția asigurării supravegherii arheologice la executarea lucrărilor.

În speranța că cele precizate sunt de natură să conducă la clarificarea celor solicitate, vă asigurăm, în continuare, de întreaga noastră disponibilitate.”

În concluzie:

Autorizația de construire se emite dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de lege. Ori, fiindcă nu există avizul de la Cultură, nu poate exista nici o autorizație de construire. Adică, lucrările care se fac în prezent la biserica de piatră a Mănăstirii Nicula se fac nelegal, fără acte legale (fără avizele necesare și fără autorizație de construire).

Singurul act pe care îl au călugării este o autorizație care le dă dreptul să „intervină în primă urgență”, adică să sprijine zidurile cu piloni, nu să excaveze toată biserica, să distrugă un monument istoric de o asemenea anvergură spirituală și de o însemnătate deosebită nu doar pentru zona județului Cluj, ci pentru întreaga țară.

Călugării ortodocși de la Mănăstirea Nicula sapă la temelie un monument istoric, după cum îi taie capul, fără respect față de legea pe care o încalcă flagrant. Ziar de Cluj va sesiza Inspectoratul de Stat în Construcții pentru că suntem încă un stat laic, în care legea este pentru toți. Respectăm credința ortodoxă, însă și credincioșii și slujitorii ortodocși trebuie să respecte legea.

Adauga comentariu