Anunt de presă

Anunt finalizare proiect:

Extinderea si diversificarea activitatii de productie in cadrul societatii LAGUNA SERV SRL

LAGUNA SERV S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Extinderea si diversificarea activitatii de productie in cadrul societatii LAGUNA SERV SRL”, cod MySMIS 112504, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară: 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii: 2.2 “Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”.
Contractul de finanțare nr. 1388/09.03.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul proiectului, imbunatatirea competitivitatii intreprinderii Laguna Serv SRL prin realizarea unei investitii
initiale in domeniul mobilierului tapitat prin extinderea capacitatii unei unitati existente si diversificarea productiei unei unitati existente.

Obiective specifice ale proiectului:

Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, echipamente informatice specifice activitatii de fabricare a mobilierului tapitat;

Achizitionarea programe informatice specifice activitatii de productie;

Implementarea procesului de certificare a unor produse specifice activitatii desfasurate in cadrul proiectului – canapele;

Implementarea procesului de recertificare a sistemelor de management al calitatii (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al sanatatii si securitatii

ocupationale (OHSAS 18001);

Participarea, in calitate de expozant, la un targ de profil;

Utilizarea surselor regenerabile de energie (biomasa) prin achizitionarea unei centrale termice ce utilizeaza ca combustibil deseuri de lemn si rumegus;

Retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic si optimizarea functionarii instalatiilor si a fluxurilor tehnologice prin

achizitionarea echipamente noi, performante si mai eficiente energetic (Masina de retezat, frezat si gaurit, centrala termica etc);

Minimizarea la sursa a deseurilor generate. Cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor prin prin achizitionarea unei centrale termice ce

utilizeaza ca combustibil deseuri de lemn si rumegus;

Angajarea de persoane din urmatoarele categorii defavorizate: 1 persoana cu varsta de peste 50 de ani, 1 persoana care are varsta cuprinsa intre 15 si 24

de ani si 1 persoana care nu a absolvit o forma de invatamant liceal sau nu detine o calificare profesionala;

Includerea persoanelor de sex feminin atat in echipa de management si implementare a proiectului cat si in echipa de operare a investitiei.

Rezultatele proiectului:

Dotarea cu 26 de utilaje si echipamente tehnologice din care 2 reprezinta instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, 1 reprezinta sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor si 1 reprezinta echipament pentru minimizarea la sursa a deseurilor generate/cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor;

1 echipament informatic;

1 program informatic;

Angajarea a 3 persoane din categorii defavorizate ca urmare a realizării proiectului;

1 gama de produse certificate - canapele;

3 sisteme de management certificate;

1 participare, in calitate de expozant, la un targ de profil

Valoarea totală a proiectului este de 2.873.628,15 lei, valoarea finantarii nerambursabile este de 1.504.563,21 lei din care valoarea contribuției din FEDR este de 1.278.878,73 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national – 225.684,48 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 35 de luni, respectiv intre data 01.02.2017 si data 31.12.2019.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

Modernizarea activitatii societatii prin dotarea cu noi echipamente de ultima generatie, mai eficiente din punct de vedere energetic;

Angajarea de persoane din urmatoarele categorii defavorizate: 1 persoana cu varsta de peste 50 de ani, 1 persoana care are varsta cuprinsa intre 15 si 24

de ani si 1 persoana care nu a absolvit o forma de invatamant liceal sau nu detine o calificare profesionala;
Informaţii suplimentare se pot obţine la: ANCA-VOICHITA STAN-OROS, Administrator, Telefon/Fax/E-mail: 0722535773 / 0262330490 / contabilitate@lagunaserv.ro

Adauga comentariu