Abateri de zeci de milioane lei la primăriile din județ. Top 3 primării cu cele mai mari probleme

Inspectorii Curții de Conturi au descoperit abateri financiar-contabile și prejudicii de zeci de mii de lei în cazul unui număr important de primării din județul Cluj. În unele cazuri vorbim de sume mari, de 15-17 milioane lei.

1. Primăria Aghireșu a înregistrat 48.000 lei prejudicii și peste 17,3 milioane lei abateri financiar-contabile. Este primăria cu cele mai mari abateri din tot județul.

Printre abaterile financiar-contabile, este lipsa înregistrării în evidența contabilă a ieșirii din patrimoniu a unor parcele de teren vândute prin licitație publică în anul 2017 în suprafață de 3.581 mp, valoarea totală a abaterilor fiind de 71.000 lei. O abatere de 17,2 milioane lei a fost cauzată ca urmare a lipsei reevaluării construcțiilor și terenurilor la termenele prevăzute de lege.

2. Primăria Poieni a avut abateri financiar-contabile în valoare de 16,8 milioane lei și prejudicii de 28 mii lei.

„Nu s-au respectat prevederile legale cu privire la datoria publică locală, în sensul că nu s-a efectuat publicitatea datoriei publice locale aferentă împrumutului în valoare de 6.895.424 lei, contractat în anul 2015. Împrumutul a fost înregistrat în contabilitate eronat la venituri, iar dobânda datorată de 767.689 lei nu a fost înregistrată”, se arată în raport.

„Nu au fost reflectate corect în evidența contabilă obiectivele de investiții finalizate și recepționate, pentru care au fost întocmite procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor”, mai scrie în raport, valoarea abaterilor fiind de aproape 7 milioane lei.

3. Primăria Florești a avut abateri financiar-contabile totale de 14,8 milioane lei și prejudicii de peste 1,6 milioane lei.

„În anul 2017 au fost efectuate înregistrări în contabilitate privind creanțele bugetare, fără să existe la bază documente justificative pentru operațiunile efectuate, iar soldul conturilor de venituri din evidența contabilă nu sunt egale cu cele din evidența fiscală. În anul 2017 nu au fost înregistrate sau au fost înregistrate eronat unele operațiuni economice, cu influențe asupra rezultatului patrimonial și a situațiilor financiare”, se arată în raportul Curții de Conturi. Valoarea abaterilor în acest caz este de aproape 11,2 milioane lei.

4. Primăria Feleacu are abateri financiar-contabile totale în valoare totală de 12,6 milioane lei și prejudicii în valoare de 266 mii lei. Din totalul abaterilor, cea mai mare sumă, 10,7 milioane lei, se referă la faptul că nu a fost efectuată reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege, respectiv Primăria Feleacu nu a efectuat reevaluarea tuturor activelor fixe corporale, conform prevederilor legale și nu a operat rezultatele reevaluării în exercițiul financiar la care aceasta se referea.

5. Primăria Negreni a avut abateri financiar-contabile în valoare totală de aproape 11 milioane lei și zero prejudicii. Cea mai mare parte a abaterilor, 10,2 milioane lei fac referire la faptul că au fost scăzute din evidența contabilă, prin creditarea contului 231 ”Active fixe corporale în curs de execuție”, active fixe corporale, fără ca acestea să fie înregistrate în conturile corespunzătoare de active.

6. Primăria Gilău a înregistrat abateri totale în valoare de 6,2 milioane lei și prejudicii de 148 mii lei.

3,4 milioane lei fac referire la neînregistrarea sau înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor operațiuni economice, cu influențe asupra rezultatului patrimonial și a situațiilor financiare întocmite la finele exercițiului bugetar și 2,8 milioane lei la faptul că nu au fost reflectate corect în evidența contabilă obiectivele de investiții finalizate și recepționate, pentru care au fost întocmite procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor.

7. Primăria Mărișel a avut abateri totale în valoare de 2,8 milioane lei și prejudicii de 471.000 lei.

„Activitatea de casierie nu este organizată astfel încât încasările și plățile în numerar să se desfășoare în condiții de siguranță, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, nefiind asigurată integritatea mijloacelor bănești; nu au fost reflectate corect în evidența contabilă obiectivele de investiții finalizate și recepționate, pentru care au fost întocmite procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, în valoare de 1.946.528 lei; nu au fost înregistrate în evidența contabilă a Școlii Gimnaziale Pelaghia Roșu Mărișel, în contul în afara bilanțului 8030 "Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosință”, clădirile și terenurile aparținând domeniului public al Comunei Mărișel, deținute în administrare în valoare de 1.825.463 lei”, se arată în raportul Curții de Conturi.

8. Primăria Cornești are abateri în valoare de peste 2,7 milioane lei și prejudicii în valoare de 12 mii lei.

Cea mai mare sumă a abaterilor, 2,4 milioane lei, fac referire la faptul că Primăria nu a efectuat reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor, conform prevederilor legale.

Adauga comentariu