40% din cheltuielile Sălii Polivalente sunt pentru angajații care vor fi trimiși în delegații. Anul trecut echipa managerială a oferit publicului „experiențe de neuitat”

Bugetul Sălii Polivalente pe anul acesta este estimat la 9 milioane lei (aproape 1,9 milioane euro), mai mare cu aproximativ 200.000 lei față de anul trecut. În comparație cu anul precedent, Sala Polivalentă estimează venituri mai mici și cheltuieli mai mari. În nota de fundamentare a propunerii de buget se menționează faptul că angajații vor fi motivați și fidelizați și trimiși în delegații pentru a se specializa. 40% din cheltuielile estimate pentru anul acesta sunt destinate pentru angajați.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Sălii Polivalente va fi discutat în ședința extraordinară de Consiliu Local de vineri, 28 februarie.

Anul trecut, Sala Polivalentă a avut venituri în valoare de 5,5 milioane lei, iar pentru anul acesta se estimează venituri în valoare de 5,1 milioane lei. Cheltuielile de anul trecut au fost în valoare de 3,3 milioane lei, iar pentru anul acesta se estimează cheltuieli de aproape 3,9 milioane lei.

În nota de fundamentare a proiectului de buget, echipa mangerială a Sălii Polivalente a precizat, printre altele, faptul că în 2019 a oferit publicului „experiențe de neuitat în ceea ce privește calitatea și unicitatea momentelor oferite”.

„SC Sala Polivalentă SA din Cluj-Napoca, cunoscută de la sfârșitul anului 2018 sub numele de BT Arena, a devenit un obiectiv important la nivel național și internațional, în ceea ce privește organizarea de evenimente cultural-artistice și pentru competiții sportive. Eforturile echipei manageriale s-au concretizat în organizarea de evenimente de referință la nivel național și mondial, în atragerea unui public cât mai numeros și oferirea unor experiențe de neuitat în ceea ce privește calitatea și unicitatea momentelor oferite, și, totodată, în creșterea indicatorilor economico-financiari”, scrie în nota de fundamentare.

Citește și:

Penibil! Spectacolul Kings on Ice s-a amânat pentru că gheața nu era pregătită. Mii de persoane, lăsate să aștepte în frig - VIDEO

Veniturile pentru anul acesta sunt stabilite în funcție de evenimentele care au loc. Se estimează că în 2020 vor fi evenimente mai puține, deci și un profit mai mic.

„Privind bugetul de venituri și cheltuieli pe 2020 ca și un instrument de programare și analiză pe termen mediu, în elaborarea acestuia s-a respectat principiul prudenței și continuității activității, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor umane și financiare necesare desfășurării și finanțării întregii activități pe anul 2020. Estimările pentru venituri și cheltuieli pe 2020 se bazează pe analiza activității anilor anteriori și pe rezultatul brut realizat; marja profitului pe anul 2018 a fost de 33% din cifra de afaceri, în anul 2019 a fost de 39% din cifra de afaceri, iar pentru anul 2020 se estimează obținerea unei marje a profitului de 25% din cifra de afaceri. Având în vedere că unele evenimente cultural-artistice și sportive care au avut loc în anii anteriori au caracter periodic și nu se vor mai organiza în anul 2020, în estimarea veniturilor pentru anul 2020 s-a pornit de la calendarul evenimentelor anunțate pentru a se desfășura pe parcursul anului. În consecință, pentru anul 2020 se estimează obținerea veniturilor în sumă totală de 5.153.000 lei compuse din venituri din chirii pentru organizarea de evenimente în sumă de 4.950.000 lei, alte venituri în sumă de 200.000 lei și venituri financiare în sumă de 3.000 lei”, este explicat în proiectul de buget.

În ciuda faptului că numărul de evenimente este mai mic, deci și veniturile sunt mai puține, managementul Sălii Polivalente își propune să crească cheltuielile, să își fidelizeze angajații și să îi trimită în delegații. Motivul delegațiilor este unul precis: pentru specializare. Așadar, așteptăm o „ploaie torențială” de evenimente și momente unice, de neuitat după aceste delegații.

„Analiza resurselor umane în ultimii doi ani duce la concluzia că posibilitățile de recrutare și de creștere a numărului de personal sunt limitate. Ținând cont că resursele umane au un rol important în realizarea profitului, în estimările bugetului de venituri și cheltuieli pe 2020 se are în vedere motivarea și fidelizarea personalului existent. Totodată, pentru angajații societății se prevăd cheltuieli pentru pregătirea profesională însă, se consideră mai eficient schimbul de experiență cu angajații altor societăți care desfășoară activitate în același domeniu, pentru aceasta fiind prevăzute cheltuieli pentru delegații. Toate categoriile de cheltuieli sunt estimate pentru anul 2020 în măsura în care să nu afecteze funcționarea în bune condiții a activității de exploatare, iar pe termen mediu și scurt să permită realizarea unei marje a profitului de aproximativ 25% din cifra de afaceri, ceea ce să confere stabilitate economică în perioada următoare, comparativ cu anii precedenți”, scrie în nota de fundamentare.

Se estimează cheltuieli în valoare de aproape 3,9 milioane lei, compuse din:

1,2 milioane lei – cheltuieli cu bunuri și servicii

990.00 lei – taxe și impozite

1,5 milioane lei – cheltuieli cu personalul

130.000 lei – alte cheltuieli de exploatare

1.000 lei – cheltuieli financiare

Pentru acest an se prevede realizarea unui profit brut de aproape 1,3 milioane lei.

În ceea ce privește programul de investiții și dotări din surse proprii de finanțare, se propune realizarea investiției de 810.000 lei constând în investiție la imobilizări corporale existente (inel perimetral din ecrane led) și 150.000 lei pentru achiziția de imobilizări corporale și echipamente de lucru (soft, echipamente pentru curățenie, birotică).

Adauga comentariu